BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU


03
ARA
2019

Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarına devam ettiğimiz Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi’nin fuar organizasyonu bu alandaki bürokratik oligarşinin baskıları sonucu CNR EXPO tarafından zirveye bir hafta kala iptal edilmiştir.

Bu gelişme sonrası zirvenin Uluslararası İSG Kongresi, çalıştaylar ve eğitimlerden oluşan bölümünün, Federasyon Başkanlığımızla T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve T.C. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü arasında varılan mutabakatla Osmanlı Arşivleri Külliyesi’nde yapılmasına karar verilmiştir.

Bugün, Zirveye 24 saatten az bir zaman kala, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan Osmanlı Arşivleri Külliyesi Kongre Salonlarının, Avrasya İSG Zirvesine tahsisinin PROGRAM YOĞUNLUĞU gerekçe gösterilerek iptal edildiği bildirildi. Oysaki tadilat sebebi ile kongre salonlarında aylardır program yapılamadığı, birkaç ay daha bu durumun devam edeceği bilgisini almış, Federasyonumuzun desteği ile 4-7 Aralık 2019 tarihleri için salonların kullanılır hale gelmesi hususunda mutabakat sağlamış idik.

Bu durumda, aylarca emek verilen, teması AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ olan Avrasya İSG Zirvesi’ni iptal etmek zorunda bırakıldık. Hem de her an BÜYÜK BİR DEPREM riskini yaşadığımız bu önemli coğrafyada, afetlere hazırlık yılında…

Avrasya İSG Zirvesi işte bu oligarşik yapı tarafından engellenmiştir. Türkiye’de İş Sağlığı ve güvenliğinin önündeki en büyük engel  Bürokratik Oligarşi’dir, , Cumhurbaşkanımızın bile şikayetçi olduğu bu yapı sisteme hâkim oldukça, ülkemizde   iş kazaları ve meslek hastalıkları azalmayacaktır.  

Eminim ki yukarıdaki gaflet, dalalet ve hatta ihanetten ne Sayın Cumhurbaşkanımızın,  ne de Sayın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın bilgisi yoktur. Kamu bürokrasisindeki bu BÜROKRATİK OLİGARŞİ hem aziz vatanımıza, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza zarar vermektedir.

 Bürokratik Oligarşinin Avrasya İSG Zirvesi’ni engelleyen baş aktörleri hala yerlerinde oturur iken, Kurucu Başkanı olduğum ve kuruluşundan bu yana sektör için pek çok başarılara imza attığımız Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanlığı görevimden, istifanın demokrasilerde en onurlu davranışlardan biri olduğuna inanarak, bu zirvenin engellenmesini önleyemediğim için İSTİFA EDİYORUM.

Bundan sonra ülkeme İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sadece bir nefer olarak hizmete devam edeceğimin, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki BÜROKRATİK OLİGARŞİ ile sonuna kadar mücadele edeceğimin ve Türkiye’mize hizmet etmek için çok daha etkin yollarda yürüme kararlılığımın bilinmesini isterim.

Saygı ve sevgilerimle…                       İstanbul   03Aralık 2019  

 

Ceyhun TARGIN

Diğer Haberler