BAŞKAN'IN MESAJI


BAŞKAN
Op. Dr. Nazan BİTİR

Değerli İSG Profesyonelleri,

2017 sonlarına doğru hazırlıkları tamamlanarak faaliyete giren  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu bugüne kadar bağlı olan derneklerimiz ve dernek üyelerimizin katkılarıyla pek çok projeye imza atmış ve  STK olmanın görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek önemli yollar katetmiştir.

Son genel kurulda sizlerin takdiriyle gelmiş olduğum başkanlık görevim süresince,  İş sağlığı ve güvenliği içeriğinin tüm parametreleri kapsamında, süreci  etkin ve sağlam  hedeflere götürebileceğimiz inancındayım.

Federasyonumuzun vizyon, misyon ve ilkelerine bağlı kalarak;

Kuruluş ilkeleri doğrultusunda,

İdeal  strateji ve politikaları bularak,

federasyonumuzu daha ileriye taşımak için

bitmeyecek enerjimizle,

kenetlenerek,

genişleyerek,

eğitimlerimizi, projelerimizi arttırıp, başarıyla tamamlayarak,

diğer STK’lar ile bağlarımızı kuvvetlendirerek,

koordineli, dürüst, adil, şeffaf, çözüm odaklı,

ilgili mevzuat ve yönergelere bağlı olarak,

azim ve özveriyle,

birlikte çalışacağımıza ve

ülkemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum.

Amacımız, ülkemizdeki yaşam güvenliğini ileriye taşıyarak, gerekli bilinçlendirmeyi eğitimler yoluyla sağlayıp, gerekli tedbir ve aksiyonların alınmasına, toplum bilincinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve iş kazaları ile  meslek hastalıklarını en alt seviyelere çekmektir. 

Yeni yılın arifesinde benim için de yeni olan bu başlangıcın, sizlerin destekleriyle anlam bulacağına  ve başarıya ulaşmakta hepimize ivme kazandıracağına yürekten inanmaktayım…

Sevgi ve saygılarımla,

Op.Dr.Nazan BİTİR