BAŞKAN'IN MESAJI


BAŞKAN
Ceyhun TARGIN

Değerli İSG Profesyonelleri,

İş sağlığı ve Güvenliği alanında kanunumuzun da yürürlüğe girmesi ile pek çok olumlu gelişmeler yaşanmış ve epeyce yol alınmıştır. Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki;  bu olumlu gelişmelerin,  iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde beklenen olumlu sonuçları henüz alınamamıştır.

Multidisipliner  bir alan olan İş Sağlığı ve  Güvenliğinde tüm paydaşların  yapması gereken çok fazla iş olduğunu biliyoruz. İşin bir tarafında mevzuat ile alanı düzenleyen ve denetleyen  devlet, diğer tarafında çalışanlar ve işverenler  ve üçüncü tarafta da sektöre hizmet vermekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri  bulunmakta. Taraflar arasında iletişim ve etkileşimi  sağlayan en önemli unsurların ise,  bu alanda faaliyette bulunan İSG STK’ları olduğunu biliyoruz.

Türkiye  genelinde  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 50’den fazla  derneğimiz faaliyet göstermektedir. Derneklerimizin önemli bir kısmı, üzerlerine düşen misyonu yerine getirme yolunda ciddi çalışmalar yapmakta ve sektörümüze ciddi katkılar sağlamaktadır. Ancak , geniş bir coğrafyaya dağılmış İSG Derneklerimizin bölgesel ölçekte ve bir adım ilerisinde ülke genelinde bir araya gelerek, ortak paydalarında yer alan konularda birlikte çalışmaları kaçınılmazdı. Bu düşünceden hareketle son 5 yıl içerisinde İSG STK’larının bir üst çatı altında bir araya gelme çabaları   son zamanlarda  hızlanmış ve bu çalışmaların sonuçları alınmaya başlanmıştır.

2017 yılı sonlarına doğru ülkemizin ilk bölgesel İSG STK Üst kuruluşu olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu kurulmuş, bunu 2018 yılı başlarında kurulan Ege İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu izlemiştir. Diğer bölgelerimizdeki İSG STK’larımızın da yakın zamanda birlikteliklerini  üst kuruluşlar ile taçlandırmalarını bekliyoruz. Bu birliktelikler İSG STK’larının sektöre etkin  ve sürdürülebilir bir şekilde  katkı sunmaları açısından çok önemlidir. Başta devlet olmak üzere tüm aktörlerin bu gelişmeleri önemsemelerini ve dikkatle izlemelerini bekliyoruz.

Çıktığımız bu yolda, üzerimizdeki sorumluluğun da bilinci ile daha çok yapacak işimizin olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin ilk, öncü ve lider bölgesel  federasyonu olarak önemli başarılara,siz meslektaşlarımızın da katkıları ile imza atacağımıza yürekten inanıyoruz.

Kazasız ve güvenli yarınlar dileklerimizle,

Sevgiyle kalın….